Assessment

Business-update biedt verschillende assessmentvormen aan voor selectie of ontwikkeldoeleinden. Afhankelijk van de mate van diepgang en de uitgebreidheid van de rapportage kunnen we diverse assessments aanbieden. Wij nodigen de kandidaat uit en informeert deze over de gang van zaken tijdens het assessment.

Persoonlijkheids- en gedragstesten

Deze worden vooraf toegestuurd, worden thuis of op kantoor een paar dagen voor het assessment gedaan. Tijdens de dag is er daardoor meer tijd voor persoonlijke aandacht voor de kandidaat en de psycholoog kan zich op basis van de testresultaten al gericht voorbereiden op het assessment. De testen die worden afgenomen zijn: werkstijl, persoonlijkheid, communicatiestijl, cultuurtest gewenst en cultuurtest huidig, drijfveren (motivatiebronnen).

Criterium gericht interview

De dag start met een criterium gericht of competentiegericht interview. De kern hierbij is dat niet het voorgenomen gedrag voor de toekomst maar het gedrag uit het verleden de beste voorspeller voor toekomstig gedrag is.

Simulatie of rollenspel

De kandidaat wordt in een of meerdere lastige situaties geplaatst met een acteur om zo zijn/haar voorkeursgedrag in de praktijk te kunnen zien. De simulatie wordt gekozen aan de hand van de gewenste competenties.

Cognitieve capaciteitentesten
Deze meten de cognitieve aanleg van de kandidaat. Behaalt de kandidaten het gewenste denkniveau? Dit denkniveau is ook van belang in verband met de ontwikkelmogelijkheden van de competenties en de mate waarin de kandidaat in staat is snel te schakelen en situaties te overzien.

Vragenlijst vaardigheden
In deze vragenlijst staat de zelfreflectie van de kandidaat centraal. Welke vaardigheden wil zij zelf ontwikkelen, durft zij zich kwetsbaar op te stellen, hoe goed is haar zelfbeeld.

Tweede interview
Aan het eind van de assessment-dag wordt een tweede interview gehouden. De samenhang tussen de verschillende beelden van de dag wordt verder onderzocht en de kandidaat krijgt terugkoppeling op haar prestaties en testuitslagen. Hierdoor gaat de kandidaat niet met lege handen naar huis en wordt de kans op acceptatie van het rapport vergroot.

Rapportage
Na afloop van het assessment stelt de uitvoerende psycholoog het rapport op. Hierin wordt een beeld gegeven over de kandidaat betreffende: de drijfveren, persoonlijkheid, intellectuele capaciteiten, werk- en communicatiestijl, gevraagde competenties. Resumerend in sterke- en aandachtspunten, scores op de competenties en de ontwikkelpotentie. Uiteraard is er aandacht voor ontwikkeltips en de mate van ontwikkelmogelijkheden van competenties. De kandidaat ontvangt als eerste de rapportage. Deze mag daarop reageren en het rapport al dan niet vrijgeven voor de opdrachtgever. Uiteraard spant de psycholoog zich in om de rapportage vrij te krijgen.

Selectie = Geschiktheidsadvies
Bij een selectieassessment wordt een duidelijk advies gegeven betreffende de geschiktheid van een kandidaat voor een functie.

NIP procedures
De psychologen van Business-update zijn verbonden aan en geregistreerd bij het NIP en hanteren de gedragscode van het NIP (Nederlands Instituut Psychologen).