Conflicthantering en mediation

Workshop

Waar mensen en teams samenwerken, kunnen meningsverschillen en conflicten ontstaan. Zeker in zelfsturende teams waar geen manager aanwezig is. Zonder adequate conflicthantering en mediation kan dat nadelige gevolgen hebben voor de betrokkenen, en mogelijk voor de organisatie waarin ze werken. Maar niet alle conflicten zijn perse nadelig. In sommige gevallen leiden ze juist tot creatievere ideeën en betere oplossingen voor problemen. Men moet er dan wel voor waken dat een discussie niet in een emotioneel hoog oplopend conflict eindigt.

Meer inzicht in je persoonlijke omgang

In de training conflicthantering en mediation verkrijg je kennis en vaardigheden in het analyseren, diagnosticeren en hanteren van conflicten. Via inzicht in je persoonlijke omgang met conflicten leer je geleidelijk de rol van bemiddelaar in een conflict tussen teamleden van jouw eigen team.

Omgaan met Conflicten

In de eerste plaats wordt ingegaan op wat een conflict is. Je leert dat er verschillende soorten conflicten zijn en dat er verschillende -positieve en negatieve – perspectieven op conflicten mogelijk zijn. Vervolgens leer je conflictsituaties analyseren en een diagnose te stellen. Je leert niet alleen dat er verschillende conflictstijlen zijn, maar ook dat er verscheidene methoden zijn waarmee conflicten op een creatieve manier opgelost kunnen worden. Bovendien ga je je eigen manier van omgaan met (persoonlijke) conflicten kritisch analyseren.

Tenslotte zal duidelijk worden dat verschillende situaties vragen om een verschillende aanpak van het conflict. Je maakt daarom globaal kennis met verschillende interventies voor conflicthantering. Hierbij wordt de nadruk gelegd op ‘mediation’. In de bijeenkomsten gaat je uiteindelijk ook zelf als bemiddelaar aan de slag.