Gemeente Cuijk

Organisaties veranderen continue. Denk maar aan wijzigingen in de organisatiestructuur, een herschikking van taken of de invoering van een nieuw technisch systeem. Een organisatieverandering is pas echt succesvol als alle betrokkenen gemotiveerd zijn om mee te gaan. Commitment vanuit het management is noodzakelijk, maar de medewerkers moeten de verandering uiteindelijk vorm gaan geven. Pas als het op de werkvloer werkt, krijgt de verandering échte meerwaarde. Hoe zorgt u nu dat een goed plan op papier, in de praktijk ook echt gaat werken?

Met interactieve workshops betrekken we medewerkers en management bij de verbetering van de organisatie of veranderingen in de manier van werken. We laten hen ervaren wat de verandering inhoudt voor hun eigen werk en hoe ze hiermee kunnen omgaan in de dagelijkse praktijk. Het verbeteren van de organisatie is een continu leerproces dat betrokkenheid van iedereen vraagt.

Al onze workshops hebben tot doel om alle medewerkers bij de verbetering van de organisatie te betrekken. Een aantal voorbeelden van workshops die we in het programma kunnen aanbieden zijn:

  • Theatersport: uitbeelden van een probleem
  • Rap: verwoorden van knelpunten en aanreiken van verbeteringen in rap-vorm
  • Social Media: introductiecursus wat wel en wat niet te doen
  • Procesoptimalisatie: touw aan de brievenbus, een proces nalopen en ideeën bedenken
  • Klantgericht schrijven: de do’s en don’ts van een brief en e-mail
  • De kunst van het inleven: speel een klant na, speel een collega na.
  • Speed-daten: rondom stellingen gaan mensen met elkaar in gesprek, bijvoorbeeld met wethouders en raadsleden over politiek inlevingsvermogen of een forum van burgers.

We bieden in principe een ‘casco’ opzet aan, zodat u in overleg met ons zelf de workshops kunt kiezen. De kracht zit erin dat u zelf de onderdelen van de dag invult. We hebben een uitgebreid assortiment aan workshops en trainingen en we gaan uiteraard graag met u in overleg voor het leveren van maatwerk.