Heineken

Veiligheid en ergonomie hebben met gedrag te maken. Niet alleen dat afgesproken regels worden opgevolgd, maar ook dat je elkaar aanspreekt als hiervan wordt afgeweken. Verstoorde werkrelaties en ziekteverzuim kunnen hiervan het gevolg zijn. Veilig en ergonomisch werken doe je namelijk altijd samen. Bij o.a. Heineken hebben we d.m.v. gerichte workshops meegewerkt om het oplopende ziekteverzuim weer drastisch te verlagen. Motivatie en communicatie waren uiteindelijk de succesfactoren die dit gerealiseerd hebben.

Veiliger en ergonomischer

Business-update heeft meegewerkt om de werkplek van het productiepersoneel bij Heineken veiliger en ergonomischer te maken. Veilig en ergonomisch werken doe je samen door de regels en afspraken na te komen en elkaar er op aan te spreken. Door middel van workshops is het bewustzijn en intrinsieke motivatie om elkaar op veiligheid en ergonomie aan te spreken vergroot. Daarin staat vertrouwen en voor elkaar zorgen centraal. De workshop over de streep bijvoorbeeld zorgde ervoor dat mensen elkaar beter leerde kennen en wat voor ervaringen ze privé hebben meegemaakt met betrekking tot veiligheid.

Feedback-workshop

Het is erg leerzaam als iemand verteld over dat hij/zij zelf of iemand nabij een ongeluk heeft meegemaakt. Laat staan als het een dodelijk ongeluk van een dierbare betreft. Via een feedback-workshop hebben de medewerkers geleerd hoe zij op een effectieve manier elkaar op veiligheid en ergonomie kunnen aanspreken.

Andere workshops gingen over vertrouwen en persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer je die wel en niet dient te gebruiken. Alles is interactief en in kleine groepjes gedaan zodat iedereen erbij betrokken is geweest. Businessupdate heeft er aan mogen bijdragen dat het ziekteverzuim omtrent dit onderwerp drastisch omlaag is gegaan. Dit soort trajecten doen wij vanzelfsprekend op maat.