Het bedrijf draait door

1 Daagse workshop

Organisaties en bedrijven veranderen continue. Denk maar aan wijzigingen in de organisatiestructuur, crisis, de branche verandert of de invoering van een nieuw technisch systeem.
Een organisatieverandering is pas echt succesvol als alle betrokkenen gemotiveerd zijn om mee te gaan. Commitment vanuit het management is noodzakelijk, maar de medewerkers moeten de verandering uiteindelijk vorm gaan geven. Pas als het op de werkvloer werkt, heeft anders werken écht meerwaarde. Hoe zorgt u nu dat een goed plan op papier, in de praktijk ook echt gaat werken?

Wij helpen u daarbij

Met interactieve workshops betrekken we medewerkers en management bij de verbetering van de organisatie of veranderingen in de manier van werken. We laten hen ervaren wat de verandering inhoudt voor hun eigen werk en hoe ze hiermee kunnen omgaan in de dagelijkse praktijk. Het verbeteren van de organisatie is een continu leerproces dat nadrukkelijk betrokkenheid van iedereen vraagt.

De dag “Het bedrijf draait door” kan er zo uitzien:

Opening:
De deelnemers verzamelen zich in bijvoorbeeld de kantine . De dag wordt geopend door de directie/eigenaar. Hij benadrukt het belang van de dag. De doelen die gesteld zijn en het waarom.
Al onze workshops hebben tot doel om medewerkers bij de verbetering van de organisatie te betrekken.

Een aantal voorbeelden van workshops die we in het programma kunnen aanbieden zijn:

  • Theatersport: uitbeelden van een probleem
  • Rap: verwoorden van knelpunten en aanreiken van verbeteringen in rapvorm
  • Social Media: introductiecursus wat wel en wat niet te doen
  • Procesoptimalisatie: touw aan de brievenbus, een proces nalopen en ideeën bedenken
  • Klantgericht schrijven: de do’s en dont’s van een brief en e-mail
  • De kunst van het inleven: speel een klant na, speel een collega na
  • Team-oefeningen m.b.t. samenwerking Vliegend tapijt en Spinnenweb
  • Enneagram: effectieve en snelle kennis over de persoonlijkheid

Afsluiting:
In de setting van DWDD wordt er afgesloten. De directie/eigenaar zit aan de tafel samen met de interviewer. Iedere keer komt er een vertegenwoordiger van een groep verslag doen. Dit wordt dan weer met de directie/eigenaar besproken. Na iedere spreker kan er een toepasselijk liedje van een muzikant gespeeld worden. Er worden komische filmpjes gedraaid die betrekking hebben op het onderwerp. De rap wordt gepresenteerd en ervaringen worden met het publiek uitgewisseld. Klanten en toeleveranciers komen aan tafel en worden over de doelen geïnterviewd. We bieden in principe een ‘casco’ opzet aan, zodat u in overleg met ons zelf de workshops kunt kiezen. De kracht zit erin dat u zelf de onderdelen van de dag invult. We hebben een uitgebreid assortiment aan workshops en trainingen en we gaan uiteraard graag met u in overleg voor het leveren van maatwerk.

De kracht van deze dag is dat iedereen meedoet. Ook de medewerkers die het nut van de gestelde doelen niet inzien en die misschien weerstand vertonen. Met de groepskracht en de expertise van de medewerkers van Businessupdate gaan we deze mensen klaarmaken voor de verandering. Daarnaast halen we heel veel informatie uit de organisatie die we later in het traject weer heel goed kunnen gebruiken. We weten nu veel beter waar de medewerkers en klanten tegen aanlopen en kunnen daar nu specifiek op gaan trainen en coachen. Wij van Businessupdate willen u daar dan graag in faciliteren met onze cursussen en coachingstrajecten. Onze vele jaren ervaring in het bedrijfsleven willen we graag in uw bedrijf inzetten.

Als laatste en niet het minst belangrijke, ervaren de medewerkers het altijd als een hele leuke, gezellig en inspirerende dag.