Ketengericht werken voor gemeenten

Cursus

Aanleiding

We staan voor grote veranderingen in de publieke sector. Waar nu nog 80% van het werk door mensen wordt verricht, en 20% door de computer, zal dat over 5 jaar, 50/50 zijn. Oftewel de helft van de productiviteit van de overheid komt digitaal tot stand. Data gedreven beleidsontwerp, selfservice via informatie gestuurde diensten, geautomatiseerd beschikken, digitale factuurafhandeling: het gebeurt al volop. En het gaat alleen maar sneller. Gevolg is dat we ons werk anders gaan organiseren. Traditionele werkvormen verdwijnen: taakgericht wordt ketengericht, effectief samenwerken komt boven persoonlijke effectiviteit.

We kunnen medewerkers op weg helpen in deze steeds sneller vernieuwende wereld. Door ze te helpen de nodige vaardigheden en competenties eigen te maken. Dat doen we d.m.v. de training ketengericht werken.

Deze interactieve training wordt op maat aangeboden. Hierdoor sluit hij altijd aan bij de belevenswereld van de cursist en de doelen die de gemeente wil nastreven. Naast de theoretische basis wordt er in de training actief geoefend. We maken daarbij gebruik van verschillende werkvormen waardoor de nodige competenties en vaardigheden effectief en ook prettig eigen gemaakt kunnen worden. Trainingsacteurs zorgen ervoor dat er op een veilige, realistischer manier geoefend wordt. Om de geleerde vaardigheden en competenties te borgen krijgen de cursisten na iedere training praktijkopdrachten mee.

De volgende leerdoelen

• Communicatieve vaardigheden: Inzicht in hoe het communicatieproces werkt in de gewone wereld en in de digitale wereld, waarbij we aandacht besteden aan technieken als: Doorvragen, samenvatten, beïnvloeden, motiveren en coachings- en counseling vaardigheden.
• Belemmerende overtuigingen trotseren: Wat ervaar je als een belemmerende situaties? Je leert om je gedachten en gevoel die daarbij horen te analyseren, zodat je je eigen gedrag beter leert begrijpen en in indien nodig te veranderen. Hierdoor leer je ook effectiever met het gedrag van een ander om te gaan.
• Assertiviteit, zelfvertrouwen en lef: Leer met respect voor een ander zelfbewuster op te treden. Hierdoor kun je jezelf beter profileren, wat je zelfvertrouwen een boost geeft.
• Eigenaarschap nemen: Je bent zelf verantwoordelijk voor de eindresultaten voor je werk maar van de burger wordt ook een grote participatie verwacht.  Dit vergt een actieve inzet van beide partijen. Hoe stimuleer je dat en hou houd je dat onder controle?
• Feedback geven en vragen: Hierdoor wordt de samenwerking gestimuleerd, het verantwoordelijkheidsgevoel vergroot en kan ongewenst gedrag constructief worden bijgestuurd.
• Persoonlijkheidstrekken in een team: Wat zijn je eigen talenten en waar ben je minder sterk in? Hoe kun je met deze kennis je team versterken en elkaar aanvullen? Op basis van gevalideerde testen zoeken wij dat samen met jou uit.
• Teameffectiviteitsmodel: Van missie en visie naar onderlinge verhoudingen: Wat is de bijdrage van je team aan het grotere geheel van de gemeente en hoe gaat deze geleverd worden? Door welke fases gaat een team?
• Persoonlijk leiderschap: De kern van een effectieve en productieve samenwerking. Als iedereen zich bewust is van zijn of haar rol en bereid is het beste eruit te halen, zal het team als geheel groeien.
• Netwerken: Welke mensen en/of organisaties heb je nodig om de juiste informatie te krijgen zodat je preventief en proactief kunt handelen?
• Anticiperen: Wat zijn signalen in jouw vakgebied die ervoor kunnen zorgen dat de problemen niet groter worden dan ze al zijn.
• Time management: Breng je taken in kaart met behulp van het Eisenhower-model. Hierdoor leer je de werkzaamheden in te delen op basis van wat belangrijk/niet belangrijk/urgent/niet-urgent is.
• Conflicthantering in teams: Wat doe je als er een flink conflict in een team ontstaat? Hoe ga je ermee om zodat er een goede werksfeer terugkeert.
• Evalueren en reflecteren: Neem hier de tijd voor, om tijdig bij te sturen waar nodig.