Paul Luijben

Eigenaar, consultant, trainer/coach en interim projectleider voor zelfsturende teams

info@business-update.nl   -   06 2665 2254

Paul is oprichter van Lupa Trainingen (2004), voor hem een logische stap naar zelfstandigheid na jaren van brede werkervaring. In 2017 is hij met Businessupdate begonnen. Paul is gespecialiseerd in organisatie/cultuurverandering en dan vooral m.b.t zelfsturende teams. Dit doet hij zowel in profit als in non-profit organisaties.

De opleiding NLP gaf hem nog meer technieken en handvatten om oplossingsgericht met mensen te gaan werken. Dit leidde tot de Master Practitioner opleiding bij het IEP in Nijmegen. Daarnaast studeerde Paul aan de Open Universiteit Arbeid en Organisatie Psychologie. Naast zijn eigen bedrijf geeft Paul parttime les aan Avans Hogeschool academie Bedrijfskunde/HRM. Hij traint daar de studenten in management-, consultancy- en commerciële vaardigheden. Daarnaast doceert hij de vakken bedrijfsethiek, operating management, organisatiekunde en bedrijfspychologie. Hij heeft bij Hogeschool Avans de organisatieverandering naar zelfsturende teams meegemaakt en mede vormgegeven.

Paul is in 1996 van de Fontys Hogeschool gekomen met het diploma 2<sup>e</sup>-graads docent Elektrotechniek. Zes jaar heeft hij op het internationaal trainingscentrum van Philips Health Care gewerkt waarbij hij ook veel in het buitenland training heeft gegeven. Zijn vakgebied was MRI (Magnetic Resonance) en echografie. In de avonduren is hij ook Fysica docent geweest op de Fontys Hogeschool. Het ontplooien van mensen werd steeds meer zijn ambitie en hij zocht steeds meer de ‘menselijke kant’ op.

Als manager bij Mikrocentrum leerde hij in 6 jaar hoe je mensen aanstuurt en begeleid naar een succesvol team. In deze periode werd ook de opleiding Middle Management gehaald. Het trainen en het directe contact met mensen begon hem steeds meer te trekken en werd trainer/projectleider bij Maas International. Daar werden nieuwe technieken geïmplementeerd waar veel medewerkers weerstand tegen hadden. Een interessant thema, omdat later in de praktijk bleek dat heel veel mensen (medewerkers) standaard problemen hebben met ‘veranderingen’.

De opleiding NLP gaf hem nog meer technieken en handvatten om oplossingsgericht met mensen te gaan werken. Dit leidde tot de Master Practitioner opleiding bij het IEP in Nijmegen. Hij is nog steeds bij het IEP verbonden als begeleider van de Master Practitioner opleiding, waarbij hij aankomende coaches opleid tot het hoogste niveau in het vak.

Uiteindelijk studeerde hij aan de Open Universiteit Arbeid en Organisatie Psychologie waar hij veel leerde hoe organisaties werken en hoe mensen en groepen te beïnvloeden en te motiveren zijn.