Richard Ferweda

Consultant/coach

info@business-update.nl

Mijn verlangen is dat organisaties steeds meer ontwikkelen van binnenuit, vanuit de essentie van de organisatie en mensen die er werken als geheel. Dat de essentie van iedere medewerker, elk team en organisatie als geheel tot zijn recht komt en samen kan stromen.

Wat levert het op?
Een organisatie die zich voortdurend vanuit essentie ontwikkelt en daardoor steeds beter, duurzamer en vooral ook inspirerender wordt.

Waar ben ik van?
Ik vind organisaties mooi en zie altijd mogelijkheden voor groei door:

  • Samen kijken wat de essentie is – waar het echt om gaat -> van organisaties, van vraagstukken en van mensen door talenten en verlangens mee te nemen in organisatie ontwikkeling
  • Aandacht voor de interactie met je omgeving
  • Leren en co-creëren zodat je met elkaar beter wordt
  • Verbinden deel en grotere geheel -> dingen hangen altijd samen
  • Interactief sturen zodat je samenhang krijgt
  • Werken aan resultaten die ertoe doen: om energie te richten en bundelen

Dat alles geeft houvast, focus, richting en ruimte. Energie komt vrij, laat zich bundelen en gaat daardoor zichzelf versterken.

Hoe werk ik?
In mijn idee is staat organisatieontwikkeling niet op zichzelf, maar is onderdeel van het dagelijkse werk. Verandering ontstaat vooral in de interactie, in het handelen en in het gezamenlijk werken en leren. Organisatieontwikkeling doe je vooral samen, op alle lagen. Ieder heeft daarin een eigen rol en verantwoordelijkheid. Juist in dit spanningsveld ligt er in elke organisatie de energie en innerlijke kracht besloten om de gewenste beweging te realiseren.

Dit vereist naar mijn idee wel het organiseren van voortdurende en bewuste organisatieontwikkeling. De werkwijze die ik hanteer is gebaseerd op AEVY, een concept voor organisatieverandering van binnenuit. Met behulp van AEVY kun je als organisatie zelf ontdekken hoe organisatieontwikkeling vanuit essentie en in verbinding met de context steeds meer vormgeeft. In de aanpak maak je expliciet ruimte voor reflectie en borging, maar ook voor inspiratie en waardering.

AEVY, essentie in beweging