Veilig werken doe je samen

1 Daagse werkshop

Een bedrijfsongeval raakt meer mensen dan alleen het slachtoffer. Familie, vrienden maar ook directe collega’s kunnen daar last van krijgen. Een schuldgevoel b.v., want ‘misschien had ik het kunnen voorkomen…’ en daarmee dus zelf ook ‘slachtoffer’ worden.

Gevolgen voor de werkgever

Zo kost een ongeval veel geld én tijd door bijvoorbeeld ziekteverzuim en door onnodige ARBO gevolgen. Hoe kan het dan zijn dat met alle regels en protocollen op de werkvloer, werknemers toch zoveel onnodige risico’s nemen? ‘Ach … dat doen we al jaren zo, en dat gebeurt mij toch niet. Zo’n bril en zo’n hesje is eigenlijk heel lastig en ik ben zo klaar!’ En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen veiligheid vraagt soms (te)veel discipline, maar waarom zegt je collega er niets van?

Veiligheids-bewustwording in één dag!!

Veilig werken doe je samen, want je bent als team verantwoordelijk voor elkaar. In de workshop ‘Veilig werken doe je samen’ gaan we daarop in. Wat houd je tegen om je collega erop aan te spreken, en hoe doe je dat? We gaan aan het werk om medewerkers intrinsiek gemotiveerd te maken om elkaar op veiligheid aan te spreken. Deze dag gaat veel indruk maken en genoeg stof geven om over verder te praten.

Interactieve veiligheidsdag

Zo’n interactieve veiligheidsdag is maatwerk en wordt georganiseerd in samenwerking met management en direct betrokkenen. Eerst wordt er een nulmeting gemaakt zodat er realistische doelen kunnen worden opgesteld, want het streven is nul ongevallen per jaar, ook al kun je natuurlijk nooit alles voorkomen. Hierna wordt er een projectteam samengesteld, bestaande uit leidinggevende, veiligheidsdeskundigen, medewerkers van het bedrijf en een ervaren projectleider. Deze samenwerking is cruciaal voor het resultaat.

Het doel

Het doel van zo’n interactieve veiligheidsdag is gericht op bewustwording en natuurlijke gedragsverandering. We geven de cursisten in één dag handvatten mee zodat ze als collega’s (on)bewust voor elkaar gaan zorgen. Voor de werkgever levert het minder ziekteverzuim op en teams worden op gebied van veiligheid zelfcorrigerend.

Wat gaan we doen op zo’n dag? Je kunt hierbij denken aan:

  1. Communicatie: Speek je iemand aan op veiligheid en hoe doe je dat? Dat gaat in samenwerking met een acteur.
  2. Veiligheid: vele varianten mogelijk maar denk aan kratten stapelen en iemand daarop stellen (gezekerd). Een spinnenweb waar mensen doorheen moeten. Over balken lopen en ga zo maar door. Alles heeft een wedstrijdelement. Dus wanneer komt het gevaar om de hoek kijken? En wat is het menselijk gedrag?
  3. PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) quiz. We hebben het allemaal wel geleerd maar weten we het nog?
  4. Wat gaat er fout? (met bedrijfsfoto’s) met oplossingsgerichte discussies.
  5. Over de lijn. (wie heeft er zelf een ongeluk meegemaakt?). Dit heeft alles met bewustwording te maken
  6. Eerste hulp: een acteur speelt een collega die letsel heeft. Wat moet je doen?

Deze workshop kan in kleine en grotere groepen georganiseerd worden.