Visie en missie

Businessupdate is gespecialiseerd in cultuur- en organisatieveranderingen in het bedrijfsleven en bij overheidsinstellingen, bv. op het gebied van zelfsturing, interne samenwerking, management/leiderschap, veiligheid, ziekteverzuim en integratie/acceptatie van nieuwe bedrijfsontwikkelingen.

Visie
Business-update vindt dat een structureel optimale prestatie binnen een organisatie alleen wordt bereikt door teamwork. Dit betekent dat gezamenlijke doelen door alle betrokkenen intrinsiek worden ondersteund en gedragen. Het is daarbij van belang dat ieder individu zijn sterkste kwaliteiten kan benutten en daardoor optimaal kan horen en gehoord kan worden. Om dit te bereiken gaan wij altijd uit van de primaire gedachte dat “ieder mens kan veranderen als hij daarvoor gemotiveerd is”.

Missie
Business-update verzorgt organisatieadvies, trainingen, workshops, teambuilding-sessies, coaching-sessies, assessments en outplacements die teams en mensen verder helpen in hun ontwikkeling. Daarbij gaan we uit van de persoonlijke kracht, kennis en kwaliteiten van ieder individu. De basis van onze werk is altijd de behoefte, nooit de interventie zelf, waarbij de actualiteit, intern en extern, het startpunt is voor het bereiken van het doel. Businessupdate wil hiermee een begrip worden in de markt, waarin zij zich onderscheid door behaalde resultaten en innovatief, onderscheidend ondernemerschap.